KONTAKTOPLYSNINGER

  Virksomhedsoplysninger:
Mail Heidi@tp-vvs.dk
Navn Thorsen & Petersen VVS
Tlf. 46 36 25 32

Denne privatlivspolitik dækker hele Thosen & Petersens hjemmeside.

GENERELT OM DATABESKYTTELSE

Som led i aktiviteter vedrørende drift af virksomheden, informationer relateret til brug af vores hjemmeside, samt markedsføringstiltag, behandler vi personoplysninger. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine oplysninger.

GENNEMSIGTIGHED I DATABEHANDLINGEN

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler oplysninger om dig, og til hvilke formål, de bliver behandlet.

SAMTYKKE, INDEN VI BEHANDLER DINE PERSONDATA

Inden vi behandler oplysninger om dig, indhenter vi samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag.

Vi kan ved anmodning oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver i nogle tilfælde persondata til andre aktører i forbindelse med drift af vores virksomhed, men alene som led i legitime behandlinger. Hvis vi, som led i behandlingen af dine oplysninger, videregiver personoplysninger, oplyses du om dette forud for behandling.

Vi videregiver i forbindelse med din kontrakt med os, oplysninger til advokater, banker, forsyningsselskaber, udlejningsselskaber, og lignende. Du får i oplyst hvilke oplysninger vi videregiver og baggrund for videregivelse forud for dette.

REGISTREREDES RETTIGHEDER

Som registreret har du jf. EU Persondataforordning rettigheder, som omhandler vores håndtering af disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dem.

DINE RETTIGHEDER

Persondataloven sikrer, at du har følgende rettigheder:

 • Retten til at få indsigt i, hvilke af dine personoplysninger, vi behandler
 • Retten til at få rettet forkerte oplysninger
 • Retten til at slettet personoplysninger
 • Retten til at få at vide, når vi behandler dine personoplysninger
 • Retten til at gøre indsigelse ifm. anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser
 • Retten til at flytte dine personoplysninger

SÅDAN UDØVER DU DINE RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du kontakte Thorsen & Petersen VVS på Heidi@tp-vvs.dk eller på telefon 46 36 25 32.

Når du kontakter os vedr. dine rettigheder, har vi interne processer, der sikrer at vi kan imødekomme din anmodning i henhold til reglerne i Persondataloven.

RET TIL INDGIVELSE AT KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHED

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, kan dette gøres ved at kontakte Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

DATAANSVARLIGES OPLYSNINGSPLIGT

Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling – der er udført i henhold til persondataforordningens artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18 – underretter den dataansvarlige alle modtagere, som personoplysningerne er videregivet til. De nødvendige handlinger vil herefter blive foretaget af parterne for at sikre den registreredes rettigheder.

HVAD BRUGER VI DINE DATA TIL?

Vi anvender data om dig for at overholde pligter, der påhviler os som dataansvarlige, samt til opfyldelse af kontrakt eller forberedelse af denne, og i forbindelse med behandling, hvortil der er givet samtykke.

Vi indsamler og opbevarer kun dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser.

DETTE SKER I FORBINDELSE MED:

DELING PÅ SOCIALE MEDIER

Hvis du vælger at dele indhold fra hjemmesiden på de sociale medier, bliver det ikke registreret af cookies. Vi kan derfor ikke få information om, hvad du deler, til hvem du deler, eller hvor du deler det.

Du skal derimod være opmærksom på, at der med stor sandsynlighed opsamles cookies på det sociale netværk, du benytter. Det er udbyderen af netværket, der er ansvarlig for at informere herom.

KONTAKT VIA SOCIALE MEDIER

Når du kontakter os via sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn), giver du samtidig samtykke til, at vi må kontakte dig ud fra de oplysninger, du har angivet.

Vores legitime behandlingsgrundlag er, artikel 6 stk. 1 litra a) samtykke

KONTAKT VIA MAIL

Når du kontakter os via mail, giver du samtidig samtykke til at vi må kontakte dig ud fra de oplysninger, du har angivet.

JOBANSØGNINGER

Når du søger job hos Thorsen & Petersen VVS giver du samtykke til, at vi må behandle følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • CV + ansøgning
 • Referencer samt oplysninger fra evt. interviews og tests
 • Informationer om dig på sociale medier (LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter mv.)

Alle oplysninger bliver brugt til at kontakte dig og vurdere din ansøgning til den ansøgte stilling eller lignende stilling.

Ved ansættelse bliver oplysninger, som ikke er nødvendige for ansættelsesforholdet, slettet. Får du afslag på en stilling, gemmer vi de oplysninger, du har angivet, i maksimum seks måneder efter rekrutteringsperioden.

Uopfordrede ansøgninger gemmes i to måneder efter modtagelse, medmindre vi meddeler dig, at vi ønsker at opretholde oplysninger i en længere periode med henblik på fornyet kontakt.

Ønsker du, at vi sletter dine oplysninger, skal du kontakte os direkte. Vil du have oplyst, hvilke personoplysninger vi har, skal du ligeledes kontakte os.

Oplysninger kan deles internt i virksomheden ifm. rekruttering, eller med eksterne konsulenter mv., der leverer ydelser til Thorsen & Petersen VVS.

ØKONOMISKE FORHOLD B2B

Vi benytter systemer til håndtering af økonomiske forhold.

Vi behandler her oplysninger som:

 • Navn/kontaktnavn
 • Adresse/ firmaadresse
 • Telefonnummer/ kontakt telefonnummer
 • Kontakt e-mail
 • Fakturaer/ kreditnotaer

I forbindelse med fakturagodkendelses flow benytter vi et hertil indrettet system.

Vi behandler her oplysninger som:

 • Navn/kontaktnavn
 • Adresse/ firmaadresse
 • Telefonnummer/ kontakt telefonnummer
 • Kontakt e-mail
 • Fakturaer/ kreditnotaer

VI BEHANDLER KUN RELEVANTE PERSONOPLYSNINGER OM DIG

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger der er tilstrækkelige og relevante.

Du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor vi indsamler de enkelte oplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet.

Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for den dataansvarlige, og som er årsag til, at vi indsamler, behandler, og opbevarer personoplysninger.

Du kan altid anmode om at udøve dine rettigheder jf. processer ovenfor.

VI OPDATERER LØBENDE PERSONOPLYSNINGER, NÅR DETTE ER MULIGT

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger.

BEHANDLINGSSIKKERHED – ORGANISATORISK OG TEKNISK

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informationssikkerhed. Vi har indført organisatoriske foranstaltninger og processer, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun personale med legitimt og sagligt formål kan tilgå personoplysninger.

TEKNISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHED PÅ HJEMMESIDER

Hjemmesider der udbydes af Thorsen & Petersen VVS benytter SSL (Secure Socket Layer). SSL er en krypteringsprotokol, hvilket betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt imellem dem. Du kan altså indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside.

SIKKERHED I MODTAGERSYSTEMER

Når vi modtager dine oplysninger, bliver de opbevaret sikkert.

Vi har implementeret følgende sikkerhedsmekanismer

 • Alle devices har antivirus og antimalware
 • Data kan kun tilgås ved brug af remote access
 • Data krypteres, inden de afsendes fra virksomheden

ORGANISATORISKE FORANSTALTNINGER

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger:

Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning.

Alle oplysninger om personer opbevares og behandles i en struktur, hvor kun personer, der har et sagligt ærinde, kan tilgå dem. Dette sikres ved adgangs- og rettighedsstyring i vores administrative systemer.

Der er indgået databehandleraftaler, hvor det er relevant, således det sikres at alle vi samarbejder med overholder lovgivning på persondataretsområdet.

Der udføres årligt kontroller af risici, databehandleraftaler, sikkerhedsmekanismer, ligesom medarbejdere er undervist i persondatahåndtering, og har guidelines for håndtering.

OPBEVARING OG SLETNING

Vi opbevarer og behandler kun dine oplysninger, så længe vi har et legitimt grundlag for dette.

VI SLETTER OPLYSNINGER UD FRA FØLGENDE PRINCIPPER:

E-mails slettes som udgangspunkt efter seks måneder. Såfremt vi af hensyn til pligter skal opbevare oplysningerne længere, flyttes de til et sikret arkiv. Herefter slettes de efter fem år.

Oplysninger, der behandles på baggrund af samtykke, behandles indtil samtykke trækkes tilbage, eller den tjeneste, hvortil samtykke er givet, ikke længere udbydes. Oplysninger slettes i begge tilfælde straks herefter.

I øvrige tilfælde slettes oplysninger, når der ikke længere er pligt til dokumentation.

For TV-overvågning med kriminalitetsforbyggende formål, gælder der en udtrykkelig sletteregel på 30 dage.

Der er implementeret interne sletteprocedurer.

OVERFØRSEL TIL TREDJELAND

Vi overfører personoplysninger i forbindelse med:

 • Tracking på hjemmesiden. Her overfører vi oplysninger til Google Analytics. Overførsel sker på baggrund af Kommissionens afgørelse om tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og er baseret på EU Standard Contractual Clause, som virksomheden har dokumenteret at efterleve
 • I forbindelse med brug af Facebook Pixel overføres der oplysninger til Facebook, som er placeret i USA. Oplysninger overføres pba. EU Standard Contractual Clause

COOKIES

Hjemmesiden anvender cookies til forskellige formål for at se, hvilke cookies vi benytter og til hvilke formål, samt øvrige vigtige oplysninger vedr. cookies, henviser vi til vores cookiepolitik, som du finder her