Nyheder2020-09-08T13:56:22+00:00

Nyheder

Vidste du at…?

Fjernvarme er godt for miljøet. Det er det, fordi næsten alt fjernvarme (75 %) er overskudsvarme fra el-produktion, og resten kommer fra affaldsforbrænding. Knap halvdelen varmen kommer desuden fra vedvarende energikilder, som biomasse, og det tal er stigende. Fjernvarmen er også fremtidssikret, da et fjernvarmenet kan være et transportsystem for energi fra forskellige nye og grønnere energikilder.

Ring i dag og få et uforpligtende tilbud.

Go to Top